Sportvetélkedő

A sportversenyek legfőbb funkciói a gyermekek számára az izgalom és a szórakozás, amely segít a benne résztvevőknek a helyes önértékelésben és önfejlesztésben.
Megtanítja őket a sikerek és a kudarcok megélésére, a másik ember által képviselt erények, értékek elfogadására.
Ezen gondolatok mentén vonultunk pénteken délután alsó tagozatos diákjainkkal a tornaterembe, hogy a sokak számára szép sikereket hozó első félévet egy vidám sportvetélkedővel zárjuk le.
A versenyeket közös fogójáték, majd pedig alapos gimnasztikai bemelegítés vezette be.
A részvétel fakultatív volt.

Stafétafutásban, labdavezetésben, labdaterelésben, célba rúgásban, büntetők dobásában, bombázó játékban, végül pedig kötélhúzásban mérték össze erejüket a sportolni vágyó tanulóink.
Örömünkre szolgált, hogy minden diákunk valamelyik versenyszámban rajthoz állt.
Sikerélmény nélkül senki nem maradt.
A versengésre szánt másfél óra hamar tovaszállt. Jókedvű, elégedett gyermekek és felnőttek egyöntetűen vallották a kőbe vésett bölcsességet:
„ Vannak értékek, amelyek fontosabbak annál, hogy ki a jobb, ki győz, ki sikeres, ki arat diadalt”

You may also like...