PR munkaközösség

Különleges bánásmódot igénylő tanulókat támogató és PR-munkaközösség

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támasztana, mint a tanároké: az élsportolók és mozgáskorlátozottak vándorcsapatát ködben, úttalan utakon, észak-déli irányban vezesse úgy, hogy mindenki a legjobb hangulatban és lehetőleg egyszerre érkezzen meg három különböző célhoz.”

(Hans Vollener)

Az intézményünkben újonnan életre hívott Különleges bánásmódot igénylő tanulókat támogató és PR-munkaközösség a tanév során több, egymástól elkülönülő feladatkört lát el. Elsősorban a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókkal kapcsolatos habilitációs/rehabilitációs, és fejlesztési feladatokat koordinálja, illetve a tehetséggondozás feladatkörét segíti. E területen a legfőbb a pedagógusok differenciált folyamattervezésének támogatása, valamint a személyre szabott tanulástámogatás minél szélesebb körű megvalósítása. Kiemelt szerepet kap – a személyre szabottság megvalósítása mellett – a mozgáskoordináció, a vizuális feldolgozás fejlesztése, a nyelvi játékok, a szókincs és a mondatalkotás fejlesztésére, a kognitív funkciók, a gondolkodási műveletek, valamint az önbizalom, önértékelés fejlesztése, helyes megküzdési stratégiák kialakítása.

Intézményünk tehetségfejlesztő tevékenysége során az egyes tantárgyi területeken kiemelkedően teljesítő tanulók gondozását, versenyfelkészítését látják el a szakos pedagógusok. Ennek módszerei: gazdagítás, dúsítás, vagyis több ismeret átadása az adott területen, mélyítés, tehát az adott ismeretek mélyebben történő átadása, valamint elkülönítés, azaz nívócsoportos oktatás, külön felkészítés.

A munkaközösség feladatai közé tartozik az osztályfőnökök nevelési, közösségfejlesztési tevékenységének segítése, ennek keretében a korábban megszűnt nevelési munkaközösség feladatait karolja fel a munkacsoport, kiemelt figyelmet fordítva a szociális kompetencia fejlesztésének területére, illetve az osztályok csoportkohéziójának erősítésére.

A munkaközösség harmadik nagy feladatköre pedig az intézményi PR-tevékenység koordinálása, melynek legfőbb célja a pozitív irányba haladó beiskolázási mutatók még erőteljesebb előmozdítása a kommunikációs csatornák adta lehetőségekkel élve. 

Vojnovics Viktória, munkaközösség-vezető