Evangélikus – hit és erkölcstan tájékoztató

www.szombathely-lutheran.hu

www.credoradio.hu

hitoktatás tájékoztató_evangélikus

Az előző évekhez hasonlóan tanítási időn kívül, az egyházközségünk területén szervezzük meg a hitoktatást azon evangélikus gyermekek számára is, akik nem fakultatív, hanem kötelező módon a hittant választják. Kérem, hogy elérhetőségeinket legyen kedves megadni azon szülők számára, akik az evangélikus hittan iránt érdeklődnek.

Elérhetőségünk:

Lelkész: Menyes Gyula parókus lelkész

E-mail: egyhazkozseg.szombathely@gmail.com

Tel: 06-20-824-2018

Szülői nyilatkozat 2022