Diákönkormányzat

Az iskolai közélet egyik fontos területe a diákönkormányzat. Tanulóink azzal a céllal hozták létre, hogy érdekeiket, jogaikat képviselje, és különböző programokat szervezzen.
Aktívan segíti, illetve kezdeményezi a különböző iskolai kulturális, sport és tanulmányi jellegű események megrendezését, ezek lebonyolítását. Leglátványosabb tevékenysége a hagyományos iskolai rendezvények megszervezése pl. diákközgyűlés, iskolai farsang .
A diákönkormányzat alulról építkező közösség, melynek tagja minden tanuló és amelynek tevékenysége az őket érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Meghatározó színterei az osztályközösségek. Tanév elején megválasztják képviselőiket, akik az iskolai fórumokon képviselik az osztályközösséget. Minden tanévben megválasztásra kerül az iskolai DÖK  elnöke és helyettesei is. Tevékenységüket a diákönkormányzat segítő pedagógus támogatja.
Évente kerül megrendezésre a diákközgyűlés, ahol a jelenlévők felvethetik a tanulókat érintő és foglalkoztató problémákat, kérdéseket. Ezekre az iskola jelen lévő igazgatója válaszol, és közvetíti azokat a tantestület felé.
Diákönkormányzatunk az évek során számos öntevékeny, tehetséges tanulónak nyújtott kibontakozási lehetőséget az iskolai közélet területén.