Vörös László

Vörös László

2008-ban végeztem a Nyugat-magyarországi Egyetemen tanító-német nyelv műveltségi területen. 2009 szeptembere óta dolgozom tanítóként. 2016-ban kezdtem el dolgozni a Dési Huber István Általános Iskolában végzettségemnek megfelelően. Jelenleg a magyar-német két tanítási nyelvű csoportokban német nyelven oktatom a testnevelést, a vizuális kultúrát és a technika tantárgyakat.  Iskolai feladataim közé tartozik a sakk oktatás, mely iskolánkban több tíz éves hagyományon alapszik, valamint  koordinátorként szervezem az alsó tagozatos játékdélutánokat. Pedagógiai munkámban fontos számomra a tanulók egészségének megőrzése és annak szokásrendjének kialakítása, az olvasás és a könyvek megszerettetése. Alapvető feladatomnak tekintem a tanórák során a nyugodt, csendes, harmonikus légkör megteremtését.