Olvasóverseny a Magyar kultúra napján

Múltunk, hitünk, nyelvünk, irodalmunk, népdalaink, zenéink, meséink, hagyományaink, művészeteink, összefoglaló néven képezik a magyar kultúrát. Ezen értékeink összekötik a múltat, a jövőt, a jelennel. Egyszerre különböztet meg és tesz hasonlóvá bennünket a világban.
Ezt a hatalmas kincset generációk hosszú sora adta szájról szájra, kézből kézbe, öröklődött apáról fiúra.
A magyar kultúrának két fő letéteményese van, a család és az iskola.
Az átörökített szellemi javaink segítettek át minket az évszázadok tragédiáin és megőrizték nemzetünket a jövendő számára.
A nemzeti kultúránk biztonságot, védelmet nyújt mindannyiunk számára. Elbűvöli a más gyökerekkel rendelkező embert. Így lett Petrovicsból Petőfi, ezért adták életüket az aradi tizenhármak.
Erkölcsi kötelességünk, hogy ezen értékeinket megismerjük, tiszteljük, megbecsüljük és a tőlünk telhető módon, legjobb tudásunk szerint ápoljuk.
Iskolánk a korábbi évek hagyományainak megfelelően, ezúttal is méltó módon ünnepelte meg a jeles
napot. A tanítás kezdetekor felcsendültek a Himnusz akkordjai, amelyet megemlékezés követett.
A délelőtt folyamán a könyvtárban alsó tagozatos olvasóverseny következett, amelyen a második, a harmadik, valamint a negyedik osztály legkiválóbb olvasói vettek részt.
Tanulóink magyar népmesék olvasásában mérték össze tudásukat.

A három korcsoport győztesei, Janó Elizabet, Takács Amira és Kovács Áron lettek.
Eredményesen szerepeltek továbbá: Zailer Krisztina, Kecskés Nóra, Baumann Bulcsú másodikas,
Gerencsér Hanna, Frühvirth Dóra, Fritz Gergő harmadikas, Szabó Marcell és Tordai Krisztofer negyedik osztályos tanulók.
Valamennyi résztvevő tanuló emlékoklevelet és csokoládét kapott. A korcsoportos versenyek győztesei a magyar történelem jeles eseményeit feldolgozó értékes könyvekkel gazdagodtak.

„Idegen nyelvet tudni szép, a hazait pedig a lehetségesig mívelni kötelesség”      – mondta Kölcsey Ferenc.
Ezen a napon iskolánk tanulói megfeleltek nemzeti imádságunk szerzője által támasztott követelményeknek.

You may also like...