Oktatási rend 04.19-től

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott közlemény alapján a Kormány az alábbiakról határozott:

2021. április 19. napjától az általános iskola 1-4. évfolyamai rendes munkarendben működnek, ezek az évfolyamok tehát hétfőtől ismét jelenléti oktatásban vesznek részt. Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.

Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson továbbra is a tanév kezdete előtti intézkedési terv, valamint ez alapján kiadott intézményi protokoll egészségvédelmi előírásait kötelező betartani.

Így az intézménybe érkezéskor továbbra is mérjük a tanulók és intézménybe látogatók testhőmérsékletét, valamint az intézménybe lépéskor továbbra is kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, egymás közti megfelelő távolságtartás (min.1,5 m) valamint a kézfertőtlenítés is.

Az alsós gyermekek hiányzásával kapcsolatosan kérjük:

A hatályos jogszabályok és a kiadott intézkedési tervben megfogalmazottak figyelembevételével járunk el, tehát a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdésének c, pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintése.

Emellett a tanév előtt kiadott intézkedési terv rögzíti, hogy veszélyeztetett gyermek, tanuló esetén szülői kérelemre, igazgatói döntés alapján lehetőség van arra, hogy az illető otthonról kapcsolódjon be az oktatásba.

A fentiek alapján lehetősége van a Szülőknek előre, írásban, kérvény formájában kérni gyermekük iskolalátogatás alóli mentességét, illetve a hiányzások igazolásának lehetőségét. Kérem, hogy Államtitkár Úr nyilatkozata alapján mérlegeljék kérelmük és a tanulók részéről a tanulmányok otthonról történő nyomon követésének lehetséges következményeit. (250 órás hiányzási határ, osztályozó vizsga kötelezettsége, digitális oktatás hiánya).

Szükség esetén a szülői kérelmeket Flasch Péterné intézményvezetőnek címezve kell benyújtani elektronikus úton, az alábbi e-mail címre: iskola@desi-szhely.edu.hu

Felhívom a kedves Szülők figyelmét, hogy a 20/2020. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes. Tehát a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.

Az alsós évfolyamokra vonatkozólag kiemelem, hogy jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, ugyanakkor az otthonmaradó tanulók számára, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, eljuttatjuk KRÉTA rendszeren keresztül azt, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra.

Étkeztetéssel kapcsolatosan:

A Szombathelyi Köznevelési GAMESZ információi alapján tudjuk, hogy nem kell külön igényelniük étkező gyermekeik részére hétfőtől az ellátást, azt a márciusi adatok alapján automatikusan biztosítják Önök részére. A március hónapra előre befizetett térítési díjakat az áprilisban, májusban esedékes díjakból fogják levonni. Intézkedniük csak abban az esetben kell, ha döntésük alapján gyermekük hétfőtől nem jön iskolába, ekkor le kell mondani az étkezést a +36 20 503 6414 telefonszámon.

Kérem fentiekben szíves együttműködésüket!

 

Szombathely, 2021. április 16.

                                                                                  Tisztelettel:

                                                                                                          Flasch Péterné

                                                                                                          intézményvezető

Letöltés (PDF): Oktatás 04.19-től

You may also like...