Márkus Kornélia

 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán végeztem tanítóként. 2012 óta tanítok a szombathelyi Dési Huber István Általános Iskolában.  2021-ben a szombathelyi ELTE- PPK-n fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgát szereztem. Jelenleg a 4. a osztály osztályfőnökeként magyar nyelv és irodalom,  és matematika tantárgyat tanítok. A pedagógiai munkám során a tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességeit figyelembe véve célom, hogy számukra minél érdekesebb, tartalmasabb órákat szervezzek, fő hangsúlyt fektetve a differenciálás fontosságára.

A tanító végzettségemhez vizuális nevelés műveltségi terület párosul. A vizuális nevelés iránti érdeklődésem az iskolai életem egyik szerves részévé vált. Saját kezdeményezésem az iskolánkban évről évre megrendezésre kerülő „Télbe zárva” hagyományos városi rajz és képzőművészeti verseny.  A táncszakkör vezetése szintén meghatározó szerepet tölt be a munkám során. A szakköri órákon a tanulóknak lehetőségük van az önkifejezés képességeiknek kibontakoztatására, a közösségformálás erejével, az egymáshoz tartozás érzése mellett az egyéniségük fejlődik. Foglalkozásaimon, szerepléseinken egyik legfontosabb célom a kulturális értékek közvetítése tanulóim és az iskolai közösség számára.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra program keretén belül élménypedagógiai, személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartok diákjaim számára, a pozitív pszichológia módszereinek felhasználásával. Arra törekszem, hogy az élménygazdag játékok, feladatok összhangba hozzák az iskolai oktatást a mindennapi élethez szükséges ismeretekkel és kibontakoztassák a gyermekekben a derűt és a szeretetet.

Az első osztályba érkezés különösen nagy jelentőséggel bír, óriási lépés a kisgyermekek számára. Célom, hogy segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben. A gyermekek világa őszinteséggel, elfogadással, bizalommal, sok játékkal, élménnyel, pozitív megerősítéssel, dicsérettel és még több türelemmel érhető el. Számomra egyik legfontosabb a tanítványaimmal kialakított szeretetteljes kapcsolat és az érzelmi biztonságot nyújtó támogató légkör megteremtése. Fő feladatom a tudásvágy kialakítása, megőrzése, megszerettetése. Fontosnak tartom, hogy diákjaim örömmel jöjjenek iskolába, szívesen, jókedvvel tanuljanak. A tudás iránti vágy belső igénnyé váljon bennük.

Lényegesnek tartom a szülőkkel való jó együttműködést, mely megalapozhatja a kiegyensúlyozott, harmonikus iskolai éveket. Bízom abban, hogy a támogató szülői háttérrel közösen sikereket érünk el és a gyermekek eredményes, örömteli kisiskolássá válnak.

Nagy szeretettel várom leendő tanítványaimat!