Kovács Anett

Tisztelt Szülők!

Diplomámat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanító-német nyelv oktató szakon szereztem.

2002-től dolgozom a szombathelyi Dési Huber István Általános Iskolában. Kezdetben a 3-8. évfolyamokon tanítottam a német nyelvet, majd a 2009/2010. tanévtől bevezetésre kerülő magyar-német két tanítási nyelvű képzésben a ,,kéttannyelvűsök” osztályfőnöke, tanítója lettem.

Jelenleg a 4.a osztály osztályfőnökeként magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítok, továbbá a minden alsós évfolyamos diáknak tanítom a német nyelvet.  Az eddig gyűjtött szakmai és édesanyai tapasztalataimmal a tarsolyomban alapvetően fontosnak tartom, hogy tanóráimat megfelelő szaktárgyi tudással és tudatosan megtervezett, alapos felkészültséggel tartsam, s ezáltal kialakítsam a tanuláshoz szükséges biztos alapokat. Nagyon fontosnak tartom a szeretetteljes, humorral teli bizalmi légkör kialakítását tanár és tanítványa között, mert az így biztosított nyugodt, harmonikus tanulási környezet által boldog, kiegyensúlyozott, tanulásra nyitott gyermeket nevelhetünk.  Tanóráimon alkalmazom az élménypedagógiai módszereket, hiszen az alsós korosztályhoz igazodó módszerek tekintetében a megtapasztalás, átélés a leghatékonyabb pedagógiai eszköz. Tanítványaim értékelésénél a pozitív megerősítés elvét alkalmazom, nagy hangsúlyt fektetek a szóbeli dicséretre, mint a legkézenfekvőbb motiváló hatású módszer gyakori alkalmazására.

Bízom abban, hogy a 2022/2023. tanévben az 1.a osztályfőnökeként mind a tanítványaimmal, mind a szülőkkel sikerül jó partneri, bizalmi kapcsolatot kiépítenünk a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.

Nagyon nagy szeretettel várom leendő tanítványaimat!

Kovács Anett

tanító