Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

INTÉZKEDÉSI TERV A DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A 2020/2021. TANÉVBEN

 

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL AZ EMMI JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLLJA ALAPJÁN

 

A koronavírus járványveszély miatt több szabály betartását kérjük Önöktől és a Tanulóktól egyaránt:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az intézménybe kizárólag egészséges, tünetmentes tanulók érkezhetnek!

 1. Intézményben tartózkodás
 • A szülők személyes megjelenése az iskola épületében a továbbiakban sem lehetséges, ezért kérjük Önöket, hogy az intézménybe ne jöjjenek be, gyermekeiket reggel a bejárattól már egyedül engedjék be az épületbe, illetve órák után is az iskola előtt szíveskedjenek várakozni! A reggeli érkezéskor az intézmény első és hátsó bejárata továbbra is igénybe vehető. A tanulóknak az iskolába történő megérkezéskor a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező! A szülők csak telefonos időpontegyeztetést követően, szájmaszkban léphetnek be az intézménybe! A intézményben dolgozó pedagógusokkal történő kapcsolattartásra a szülők elsődlegesen a telefonos és elektronikus csatornákat használják!
 • Az EMMI rendelkezés értelmében minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Így kérjük Önöket, hogy legyenek szívesek az iskola bejárata előtt mellőzni szíveskedjenek a csoportosulást!
 • Az előírásoknak megfelelően a tanteremi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. Az informatika terem, és a nyelvi labor kivételével az osztályok a tanítási nap során a saját termükben maradnak.
 • A tanórák közti szünetekben a folyosókon, az aulákban egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az ott tartózkodás idején a tanulók számára ajánlott a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  Az osztályok számára emellett elkülönített folyosói területeket jelölünk ki. A tanulók az órák közti szünetekben más osztályok tantermeit nem látogathatják!
 • Az udvari kint tartózkodást a tanórák közti szünetekben, a védelmi intézkedések betartásának elősegítése érdekében ugyancsak szabályozzuk. A 3. órát követő udvari szünetben osztályonként meghatározzuk a tanulók vonulási útvonalát és a tartózkodási helyszínként meghatározott udvarrészt.  Az alsós tanulók a főbejáraton keresztül távozva az intézmény sportudvarát, a felsős tanulók a két hátsó bejáraton keresztül távozva az iskola pihenőudvarát használhatják a fenti célra. A szünetekre vonatkozó szabályok betartását az ügyeletes pedagógusok kiemelten ellenőrzik.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni fogjuk a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 • Az öltözőkben a tornaórák előtti és utáni öltözésnél csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, ezért a tanulói csoportosulás mellőzésére ott is fokozottan ügyelünk.
 1. A személyi higiénia alapvető szabályai
 • A WC használatot követően és az étkezéseket (tízórai, ebéd) megelőzően a tanulóknak szappanos kézmosással kell végezni.
 • A gyermekeknek be kell tartani a köhögési etikettet, melynek lépései: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás.
 1. Az iskolaegészségügyi ellátás szabályai:
 2. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat kell betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat az illetékesek maradéktalanul elvégzik. 
 3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.
 4. A tanulói hiányzások szabályai:
 5.  

“Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az intézményvezetővel egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a gyermek semmiképpen ne látogassa az iskolát. Ebben az esetben a házi gyermekorvost kell értesíteni, mert ő jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 1. Az étkeztetés szabályai:
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására.
 • Az étkezések során a tanulócsoportok keveredését igyekszünk elkerülni, sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani.
 • Az ebédlőben lehetőség szerint a tanulók közti védőtávolságot az étkezés során is betartatjuk.
 • Intézményünkben önkiszolgáló rendszerben történik a tálalás. Az evőeszközök, tányérok, poharak higiénikus tisztántartásáról az étkeztetési szolgáltató köteles gondoskodni!

 

Szombathely, 2020. 08. 27.

 Tisztelettel:  Flasch Péterné

intézményvezető

You may also like...