Fodor Tímea

Tisztelt Szülők!

Fodor Tímea vagyok, a leendő 1.b osztály osztályfőnöke.

Tanítói diplomámat a Berzsenyi Dániel Főiskolán szereztem, vizuális nevelés műveltségi területen. Pályámat Sárváron kezdtem, 2016 óta tanítok a Dési Huber István Általános Iskolában. Jelenleg az alsós évfolyamokon matematika tantárgy és készségtárgyak tanítása mellett fejlesztő foglalkozásokat és rehabilitációs órákat is tartok.

A tanítás során törekszem a diákok egyéni fejlődési sajátosságaihoz igazodó, differenciált tanítási-tanulási folyamattervezésre és megvalósításra. Fontosnak tartottam ezen a téren szakmai tudásom megújítását, így 2021-ben végeztem a Széchenyi István Egyetemen gyógypedagógusaként, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Az itt megszerzett tudást a pedagógiai gyakorlatomban eredményesen alkalmazom, speciális szaktudásomat a mindennapi tanóráimba is beépítem.

A rám bízott gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően választok tanulási eszközöket, hogy azok felhasználásával tapasztalati úton, változatosan, élményszerű módon tanuljanak diákjaim.

Ehhez a szemlélethez kapcsolódik szorosan a Boldog Iskola Program, amely már több éve működik iskolánkban, és melyben kezdetek óta töretlen lelkesedéssel veszek részt.

Az óvodából iskolába történő átszoktatás megkönnyítése érdekében sok játékkal, mesével és mozgással színesítem tanóráimat. Igyekszem egyénenként megtalálni az utat minden gyermekhez és pozitív légkört kialakítani, hogy eredményes, boldog kisiskolásokká váljanak. Célom, hogy a segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben.

A legfontosabb számomra az iskolában a szeretetteljes, családias légkör kialakítása és a szülőkkel való kölcsönös, tiszteletteljes együttműködés. Mindezekkel nyugodt és örömteli ismeretszerzést kívánok biztosítani kis tanítványaim számára.