Beiratkozás

Beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök)  8:00 – 19:00 óra között

2018.április 13. (péntek)  8:00 – 18:00 óra között

I.em. 14-es terem

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listája:

–        a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)

–        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)

–        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 

(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)

o   óvodai szakvélemény

(2011. évi CXC. tv. 45. § (4)a)

o   járási szakértői bizottság szakértői véleménye

(15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 11.§(1)c)

o   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

(2011. évi CXC. tv. 91.§(2))

 

Jelentkezési lap 2018

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Hit-ésErkölcstanNyilatkozat

You may also like...