» Humán szakmai munkaközösség

Humán szakmai munkaközösség

“Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk.  Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” 

/Rudolf Steiner/

   A munkaközösség tagjai: a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet, a hon- és népismeretet, az erkölcstant, a rajz és vizuális kultúrát, az ének-zenét, a könyvtári ismereteket tanító szaktanárok. Az anyanyelvi nevelés terén célunk, hogy korszerű nyelvi ismereteket közvetítve alkalmassá tegyük tanítványainkat az előttük álló feladatok teljesítésére.  A három művészeti ág, az irodalom, a zene és a képzőművészet összekapcsolásával művészeti nevelésünk hatékonyságát kívántuk fokozni. Tanítványainkat együttes erővel a szépet és a jót felismerő, értékként elfogadó, gyönyörködni tudó, az alkotásban örömét lelő emberré próbáljuk formálni. Közös munkánkat azonos célok érdekében összehangoltan, egymást segítve végezzük.

          A tanórákon mindannyiunk feladata többek közt anyanyelvünk tudatos és igényes használatának ösztönzése, az információs és kommunikációs kultúra közvetítése, az esztétikai, morális, kulturális értékek befogadására irányuló képességek kialakítása, az ön- és emberismeret, az empátia, a képzelet, a kreativitás, a kritikai gondolkodás fejlesztése.  Mivel a szövegértés minden tanulás feltétele, nagy fontosságot tulajdonítunk a szövegértő olvasás (megértés, értelmezés és reflektálás) fejlesztésének. Ezért ötödik és hatodik évfolyamon heti egy nyelvtanórát csak ennek az alapképességnek a rendszeres, folyamatos fejlesztésére fordítunk.

Helyi pedagógiai programunkban kiemelt feladatként szerepel szűkebb hazánk, Vas megye irodalmi kultúrájának megismerése, megőrzése, tisztelete. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék a régiónkhoz szorosan kapcsolódó írók, költők életét, munkásságát és művészetét. Sokrétű, színes, változatos a tanórákon kívüli tevékenységeket is szervezünk és kínálunk a tanulóinknak. A felzárkóztató és a fejlesztő foglalkozásainkon a rászoruló tanulóink kapnak segítséget hiányosságaik pótlására, gyakorlásra. Segítjük tehetségeink kibontakozását is. Érdeklődő tanítványaink szakkörökön, tehetséggondozó körökben gyarapíthatják ismereteiket. Iskolai versenyeinken /vers- és prózamondó verseny, szépolvasási verseny, helyesírási verseny/ mérik össze tudásukat. „Az évfolyam legjobb helyesírója” és „Az évfolyam legszebben olvasója” címért minden évben versenyeznek diákjaink. Házi versenyeink legjobbjai a városi, megyei, országos, versenyek és pályázatok állandó résztvevői. A középiskolába indulók magyarból középiskolai előkészítő foglalkozáson vehetnek részt.

Színház-, hangverseny-látogatásokat, rendhagyó irodalomórákat, vetélkedőket, kiállításokat szervezünk. Minden iskolai megmozdulás természetes velejárója az irodalmi-zenei összeállítás és a dekoráció elkészítése, amelyeket igyekszünk a tanulók bevonásával és közreműködésével szervezni. A történelem tantárgyat ötödik-nyolcadik évfolyamon heti két órában tanulják a diákok. A tanórai munkát délutáni foglalkozásaink, tehetséggondozó körünk is kiegészíti, ezek egyaránt a tanulók ismertszerzését, a megszerzett tudás elmélyítést, és a múltunk iránti érkelődés felkeltését szolgálják.

Ötödik-hatodik évfolyamon nagy hangsúlyt fektetünk a játékos ismeretszerzésre, ezzel is motiválva a tanulókat a történelem megismerésére. Hetedik-nyolcadik évfolyamon egyre nagyobb teret kap a forráselemzés, a törvények feldolgozása, értelmezése, a komplexebb történelmi folyamatok összefüggéseinek vizsgálata. A tanulók önálló ismeretszerezési képességét gyűjtőmunkákkal és házi dolgozatokkal segítjük, a kommunikációs képesség kialakítását a kiselőadások, bemutatók szolgálják. A történelemórák nagy része interaktív táblával ellátott teremben zajlik, ahol a digitális technika segítségével különleges vizuális élménnyé válik a tanulás. Összetett folyamatokat tudunk így megjeleníteni térben és időben, még átláthatóbbá téve ezzel a múltbéli folyamatokat. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, valamint a helytörténet elsajátítására is. Rendhagyó történelemóráinkon a környező múzeumok időszaki és állandó kiállításainak megtekintése mellett, meghívott előadók is segítik a tanulók ismeretszerzését.

Hagyománnyá vált iskolai programjaink:

Szeptember 30-án, a magyar népmese napján a tanítói munkaközösséggel közösen szervezünk könyvtári rendezvényeket: mesemondó versenyt, mesevetélkedőt, mesefelolvasást az 1-4. osztályos kisdiákoknak.

 • A könyvtári hónap keretében színes könyvtári programok várják a gyerekeket. Rendszeres résztvevői vagyunk a városi rendezvényeknek.
 • Október 6-án, az aradi vértanúk emléke előtt ünnepi megemlékezéssel tisztelgünk.
 • A városi Szent Márton-hét programsorozatához kapcsolódva minden esztendőben új, színes programmal várjuk a diákokat.
 • Iskolai vers- és prózamondó verseny, helyesírási és szépolvasási verseny szervezésével adunk lehetőséget a tehetséges diákjainknak.
 • Karácsonyi hangverseny keretében ajándékműsorral kedveskedünk a szülőknek.
 • Iskolai műsorokkal készülünk a nemzeti ünnepeinkre (október 23-a, március 15-e)
 • Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
 • Április 2-án könyvtári vetélkedővel tesszük emlékezetessé Andersen születésnapját, a gyermekkönyvek nemzetközi ünnepét
 • Április 11-én költészet napi programokat szervezünk
 • A nyolcadik évfolyamos diákokkal megemlékezünk a diktatúrák és a holokauszt áldozatairól.
 • A hősök emléknapján műsorral tisztelgünk az áldozatok emléke előtt.
 • Játékos háziversenyre is invitáljuk a diákokat az adott esztendő jeles évfordulójához kapcsolódóan
 • Városi  szintű rendezvényünk a már hagyományossá vált kétfordulós lakóhely-történeti vetélkedő
 • Június elején megemlékezünk a nemzeti összetartozás napjáról.
 • A tanév utolsó napján a hagyományos „Kicsengetés” keretében búcsúztatjuk végzős diákjainkat.

                                          Tóthné Horváth Hedvig           munkaközösség-vezető

 • Csengetési Rend

 • Naptár

  2018. november
  h k s c p s v
  « okt    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • Alapítványunk

 • Archívum