» SZM értékelése

SZM értékelése

A Szülői Munkaközösség értékelése a 2014/2015. tanévről

AZ SZM és az iskolavezetés kapcsolatát jónak tartjuk. Igazgató úr a tanév során rendszeresen beszámolt az iskolával, a tanulókkal, a programokkal és az oktatással kapcsolatos sikerekről, problémákról.

Az idei tanévben is tapasztalható volt, hogy magas színvonalú, eredményes munkát végeztek a tanítók, tanárok.

Ezt támasztja alá, hogy a tanulók a felkészítő pedagógusok segítségével szép sikereket, eredményeket értek el tanulmányi- és sportversenyeken (pl.: matematika, informatika, atlétika, kosárlabda stb.).

A felzárkóztatásra, tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítottak az iskola dolgozói. Biztosították annak lehetőségét, hogy a gyerekek minél szélesebb körben szerezhessenek ismereteket, juthassanak új információkhoz (laborgyakorlatok, pályaválasztást segítő programok, különböző előadásokon tett látogatások, vetélkedőkön való részvételek).

Köszönjük a pedagógusok munkáját!

Az alsó tagozatos tanulóknak a tanítók változatos, színes elfoglaltságokat biztosítottak a szabadidő hasznos eltöltésére a tanév folyamán (pl.: Szombathely szeretlek, Farsang, Kalóznap, színházlátogatás stb.).

Az iskola sokféle szakköri és szabadidős tevékenységet, lehetőséget ajánlott a tanulók számára az egész napos iskola keretében.

Eredményesnek mondható a továbbtanulásra való felkészítés, minden tanulót felvettek az általa választott középfokú intézménybe.

Köszönettel tartozunk az iskola összes dolgozójának magas színvonalú, szeretettel, türelemmel végzett munkájáért.

Hende Ildikó

SZM elnök

 • E-napló

  E-napló
 • Étlap

  Étlap
 • Csengetési rend

  Csengetési rend
 • Dési könyvtárblog

  Dési könyvtárblog
 • Alapítványunk

  Alapítványunk
 • Archívum