» Beiskolázás

Beiskolázás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/ oldalon vagy a Szombathelyi Tankerületi Központ honlapján a https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2020-2021-tanevben oldalon vagy az iskola honlapján (http://www.desi-szombathely.hu/?page_id=5) találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021. tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig előzetes telefonon való egyeztetés alapján van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

Tisztelt Szülők!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. tanévben diákjaink az alábbi szakkörök közül választhatnak:

Alsós szakkörök:

 • Sakk
 • Bütykölde – Kézműves szakkör
 • Modern tánc
 • Alsós irodalom (anyanyelvi)
 • Atlétika

Felsős szakkörök:

 • Énekkar
 • Informatika
 • Háztartás
 • Felsős anyanyelvi
 • Matematika tehetséggondozó kör
 • Nyelvtan felzárkóztató
 • Matematika felzárkóztató
 • Környezet-kémia fakultáció
 • Rajz- és vizuális kultúra
 • Történelem
 • Olasz
 • Labdarúgás sportfoglalkozás
 • Kosárlabda sportfoglalkozás
 • Asztalitenisz sportfoglalkozás
 • Atlétika sportfoglalkozás

A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy a anyanyelvi és az idegen nyelvi tudás kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.

Miért két tanítási nyelvű osztályba járjon gyermeke?

 • Heti 5 órában, kis csoportokban természetes szituációkban történik a nyelvtanítás. A nyelvtanítás elsődleges célja az idegen nyelvi kompetencia-fejlesztése és a spontán beszéd kialakítása, ezt segíti a német anyanyelvű lektor, aki a heti 5 németórából egyet tart.
 • A német nyelven tanult tantárgyak jellegüknél fogva manuálisan, mozgással, érzelmileg kiegészítik, segítik a nyelvelsajátítást. A németül tanult tantárgyakkal együtt heti 8-12 óra biztosítja a célnyelvi környezetet.
 • Betekintést kapnak a tanulók a célnyelvi országok (Németország, Ausztria, Svájc, Lichtenstein) életébe, ez a felső tagozaton külön tantárgy keretében folyik. Ezek az interkulturális ismeretek megkönnyítik a beilleszkedést az adott ország mindennapjaiba, akár tanulmányi, akár később munkavégzés céljából történik az.

Az Európa Tanács által meghatározott Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B1 nyelvi szintjének megfelelő nyelvtudás az elérendő cél 8. osztály végére.

Beiskolázási körzet:

Acsádi I. u., Akácfa u., Almássy L. u., Alpár Gy. u., Alsóhegyi út, Asbóth J. u., Avar u., Ádám L. u., Álmos vezér u., Áprily L. u., Bádonfa u., Bagolyvári sétány, Bányász u., Batsányi J. u., Bendefy L. u., Bernstein B. u., Bertalan Á. u., Bethlen G. u., Bodányi Ö. u., Bogát fasor, Bogát major, Bogáti út, Borotszeg u., Brenner T. krt., Budai N. A. u., Bükkfa u., Csalogány u., Csapó u., Csatár u., Csató B. u., Csupor villa, Diófa u., Döbrentei G. u., Dudás J. u., Dukai T. J. u., Előd vezér u., Erdei Iskola út, Erdősi S. J. u., Erkel F. u., Esthajnal u., Fábián Gy. u., Fadrusz J. u., Falukert u., Farkas u., Felsőbüki N. P. u., Felsőhegyi u., Ferenczy I. u., Festetics u., Fiastyúk u., Fogaras u., Gábor Á. u., Garamvölgyi T. u., Gesztenyefa u., Göncöl u., Gyimesi Sz. u., Györffr I. u., Győzelem u., Hajdú u., Hajnóczy J. u., Halastó u., Határőr u., Hattyú u., Hársfa u., Hermán u., Hét vezér u., Hosszú u., Hunyadi J. u. páros oldal: 42 — 60-ig, páratlan oldal: 45 – 55-ig (Szent Flórián kt. és a Szent Gellért u. között), Huszt u., Ifjúság u., Igló u., Irinyi J. u., Izsó M. u., Jáki út, Jászai M. u., Jászi O. u., Jékely Z. u., Jurisich M. u. páros oldal: 20 — 38-ig, páratlan oldal: 23 – 33-ig (Szent Flórián krt. és a Négyesi u. között), Kálvária u. páros oldal: 24 – 46-ig, páratlan oldal: 23 – 63-ig (Szinyei M. P. u. és Jókai M. u. között), Kandó K. u., Karmelita u., Károly R. u., Kazinczy F. u., Kismarton u., Kismezei u., Kodolányi J. u., Komárom u., Kond vezér u., Körmendi út páros oldal: 10-től végig, páratlan oldal: 13-tól végig (Szigligeti E. utcától végig), Kőrösi Cs. S. u., Krúdy u., Kulcsár I. u., Kunc A. u., Külső Pozsonyi u., Kürtös u., Laky D. u., Liliom u., Lőportár u., Madách I. u., Margaréta u., Matók L. u., Mészáros L. u., Móra F. u., Nagy Lajos király u., Nagyvárad u., Nárai u. páros oldal: 36 — 74-ig, páratlan oldal: 33 – 75-ig (Táncsics M. u. és a Nárai Külső között), Nárai Külső út, Négyesi u., Németh P. u., Németújvár u., Nyárfa u., Ond vezér u., Orbán B. u., Orion u., Oroszlán u., Országh László u., Ovad u., Órség u., Paál L. u., Páfrány u., Pásztor u., Péterfy S. u., Pohl-tó u., Radnóti M. u., Rába u., Rajczy I. u., Rák u., Rákóczi F. u. páros oldal: 52 — 110-ig, páratlan oldal: 35 75-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Rauscher M. u., Reismann J. u., Rozmaring u., Rumi út, Rumi Külső út, Sándor L. u., Sárosi Gy. u., Skorpió u., Somlay A. u., Sorokmajor u., Sport tér, Szabó E. u., Szalézi tér, Szalónak u. páros oldal: 20-tól végig, páratlan oldal: 13-tól végig, Szántó K. J. u., Szász Béla u., Százhold u., Szent Gellért u., Szent István király u., Szigligeti E. u., Szőlőhegy u., Szőlős u., Szőllősi sétány páros oldal: 8 — 36-ig, páratlan oldal: 1 – 25-ig (Szent Flórián krt. és a Szent Gellért u. között), Tamási Á. u., Táncsics M. u. páros oldal: 24 — 48-ig, páratlan oldal: 25 – 57-ig (Szalézi tér és a Nárai u. között), Tarczai L. u., Tárogató u., Taschler J. u., Temesvár u., Termelők útja, Tinódi S. u., Titán u., Tóth István u., Tölgyfa u., Tömjénhegy u., Török I. u., Újvilág u., Vadász u., Vadvirág u., Varasdy K. u., Vas G. u., Vasúti őrház, Vasvári P. u., Vidos J. u., Vitéz u.,Vízmellék u., Víztorony u., Walder A. u., Zalai T. J. u.

A beiskolázáshoz szükséges dokumentumok:

 • E-napló

  E-napló
 • Étlap

  Étlap
 • Csengetési rend

  Csengetési rend
 • Dési könyvtárblog

  Dési könyvtárblog
 • Alapítványunk

  Alapítványunk
 • Archívum