» 2020-01-30

Daily Archives: 2020-01-30

Hírek

Olvasóverseny a Magyar kultúra napján

Published by:

Múltunk, hitünk, nyelvünk, irodalmunk, népdalaink, zenéink, meséink, hagyományaink, művészeteink, összefoglaló néven képezik a magyar kultúrát. Ezen értékeink összekötik a múltat, a jövőt, a jelennel. Egyszerre különböztet meg és tesz hasonlóvá bennünket a világban.
Ezt a hatalmas kincset generációk hosszú sora adta szájról szájra, kézből kézbe, öröklődött apáról fiúra.
A magyar kultúrának két fő letéteményese van, a család és az iskola.
Az átörökített szellemi javaink segítettek át minket az évszázadok tragédiáin és megőrizték nemzetünket a jövendő számára.
A nemzeti kultúránk biztonságot, védelmet nyújt mindannyiunk számára. Elbűvöli a más gyökerekkel rendelkező embert. Így lett Petrovicsból Petőfi, ezért adták életüket az aradi tizenhármak.
Erkölcsi kötelességünk, hogy ezen értékeinket megismerjük, tiszteljük, megbecsüljük és a tőlünk telhető módon, legjobb tudásunk szerint ápoljuk.
Iskolánk a korábbi évek hagyományainak megfelelően, ezúttal is méltó módon ünnepelte meg a jeles
napot. A tanítás kezdetekor felcsendültek a Himnusz akkordjai, amelyet megemlékezés követett.
A délelőtt folyamán a könyvtárban alsó tagozatos olvasóverseny következett, amelyen a második, a harmadik, valamint a negyedik osztály legkiválóbb olvasói vettek részt.
Tanulóink magyar népmesék olvasásában mérték össze tudásukat.

A három korcsoport győztesei, Janó Elizabet, Takács Amira és Kovács Áron lettek.
Eredményesen szerepeltek továbbá: Zailer Krisztina, Kecskés Nóra, Baumann Bulcsú másodikas,
Gerencsér Hanna, Frühvirth Dóra, Fritz Gergő harmadikas, Szabó Marcell és Tordai Krisztofer negyedik osztályos tanulók.
Valamennyi résztvevő tanuló emlékoklevelet és csokoládét kapott. A korcsoportos versenyek győztesei a magyar történelem jeles eseményeit feldolgozó értékes könyvekkel gazdagodtak.

„Idegen nyelvet tudni szép, a hazait pedig a lehetségesig mívelni kötelesség”      – mondta Kölcsey Ferenc.
Ezen a napon iskolánk tanulói megfeleltek nemzeti imádságunk szerzője által támasztott követelményeknek.

Hírek

Désisek a jégen

Published by:

A tanítás – nevelés hosszú, olykor monoton folyamatában szükség van olyan eseményekre, amelyek változatosságot, felüdülés hoznak mindannyiunk életében.
Megéri az energia befektetése, hiszen örömet, élményeket és maradandó emlékeket adnak tanárnak, tanulónak egyaránt.
Iskolánkban ezen a héten is voltak ilyen napok, amikor a negyedikesek, majd pedig a második osztályosok látogattak el a Szombathelyi Műjégpályára.
Úgy tűnik, hogy hazánkban a tél „be van tiltva”, hiszen havat, jeget, a legritkább esetben látnak gyermekeink, ezért a technika által kínált lehetőségekkel kell jól sáfárkodnunk.
Miután városunk önkormányzata ingyenessé tette délelőttönként iskolásaink számára a jégpálya használatát, hiba lett volna nem élni a felkínált lehetőséggel.
Mindkét napon teljes létszámmal vonultak a jégre leányaink és fiaink és érdeklődve hallgatták Varga Jenő tanár úr, korcsolyaoktató tanácsait, végezték az általa vezényelt érdekes gyakorlatokat.

Az egy órás foglalkozás után, az öltözőben, kipirult arccal és jól eső érzéssel kortyolgattuk a forró teát.
Hazafelé tartva, az autóbuszon az első kérdés így hangzott:
„Tanár bácsi, mikor jövünk el legközelebb”?
Kissé elfáradtunk, mire az iskolába értünk, ám nem tévesztettük szem elől az örökbecsű igazságot:
„Ha a test fárad, a lélek virágzik”.

Galéria

 • E-napló

  E-napló
 • Étlap

  Étlap
 • Csengetési rend

  Csengetési rend
 • Dési könyvtárblog

  Dési könyvtárblog
 • Alapítványunk

  Alapítványunk
 • Archívum