» Hírek

Category Archives: Hírek

Hírek

Mi fán terem a hozam ?

Published by:

E tanévben iskolánk is bekapcsolódott a PÉNZ7 elnevezésű pénzügyi és vállalkozói témahét projektbe. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra.

A PÉNZ7 keretében 2019. február 25. és március 1. között a tanulók megismerkedtek a pénzügyi és a nem pénzügyi befektetésekkel. Olyan fogalmak kerültek elő, mint babakötvény, állampapír, részvény, önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, bankszámla–lekötés, hozam.

A gyerekek a tanórákon, foglalkozásokon csoportokban dolgoztak . Játékos tananyag segítségével sajátíthatták el és gyakorolhatták a pénz hétköznapi használatához kapcsolódó ismereteket és készségeket. Volt szövegfeldolgozás, puzzle, betűvadászat, dramatikus játék, filmvetítés, de a nagyobbak számára a matematika órákról már ismerős számolásos feladatok sem maradhattak el.
Iskolánkban a matematikát tanító pedagógusok szervezték a programot.

További képek

Hírek

Megemlékezés, Március 15.

Published by:

Március 14-én, csütörtökön 1848 márciusának pesti eseményeire és az azt követő másfél év történéseire emlékeztünk.

Az ünnepélyes megnyitót követően az alsósok kézműves foglalkozáson vettek részt, és az ünnephez kapcsolódó rejtvényeket, feladatokat oldottak meg. Az 5-6. évfolyam a Pilvax kávéházba és a Landerer Nyomdába, a 7-8. évfolyam a Nemzeti Múzeumba és a pesti városházára látogatott. Persze csak képzeletben! Ezeken a helyszíneken változatos feladatok vártak az osztályokra.

A felsős osztályok 2-2 tanulója vetélkedőn is összemérhette a tudását. A program része volt egy film is, amelyhez kérdéssor tartozott. Minden osztály menetlevelet kapott, amelybe a szerzett pontszámok kerültek. A kidíszített, egyedivé tett menetlevélre jutalompontot kaphattak a legügyesebbek. Az ünnepi program részeként a tanulmányi versenyeken jól szereplő tanulók igazgatói dicséretet vehettek át. Méltó emlékezéssel, új ismeretekkel gazdagodva és jó hangulatban töltöttük a délelőttöt.

 

További képek

Hírek

Felhívás a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Published by:

Felhívás a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

felületen keresztül – regisztráció után lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye), továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot.

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Tankerületi igazgató

 

 

Hírek

FELHÍVÁS a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Published by:

Felhívás a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba, a 2019/2020. tanévre történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

felületen keresztül – regisztráció után lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót tartalmazó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye), továbbá a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot.

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Tankerületi igazgató

 

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/HF03/00759-3/2019

KÖZLEMÉNY

a 2019/2020, tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. S (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 22.5 (1 bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően — a területileg illetékes tankerüteti központ -véleményének kikérésével — az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé a 2019-ben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját:

 • 2019.április 11. (csütörtök) 8.00 — 19.00 óra között,
 • 2019. április 12. (péntek) 8.00 — 18.00 óra között.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a közleményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50.S (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott és közzétett felvételi körzetében lakik. A R. 22. S (6) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet írásban közöl a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Szombathely, 2019. március 1.

 

Letöltés: Közlemény a 2019/2020, tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

 

 • Csengetési Rend

 • Naptár

  2019. március
  h k s c p s v
  « feb    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Alapítványunk